»Zgodovina – učiteljica življenja« in »Zgodovina se ponavlja, in vsakokrat stane več« ter ukrajinska kriza

Avtor: Franc Bešter, Zg. Besnica

V teh dveh pregovorih je precej resnice, seveda pa ne vsa. Zgodovina nam je gotovo dana tudi zato, da bi se iz te preteklosti nekaj naučili – za sedanjost in prihodnost. Ali se zgodovina res ponavlja? Na povsem isti način gotovo ne, ponavljajo pa se stvari, ki so si podobne.

Tako se iz druge svetovne vojne lahko nekaj naučimo tudi za pomoč pri analizi ukrajinske krize. Putin in drsenje v to vojno v marsičem spominjata na Hitlerja in začetke te vojne. Tudi Hitler je začel z raznimi aneksijami in prelamljanjem raznih sporazumov, da ne govorimo o kršitvah mednarodnega prava.

In podobno kot za drugo svetovno vojno nista bila odgovorna samo Hitler in Nemčija, ampak iz več razlogov tudi Zahod (noben igralec na tem odru sveta ne more biti samo bel ali samo črn), tako tudi sedaj ni vsega kriv le Putin.

Vsekakor so zadaj njegove ambicije po obnovitvi sovjetskega imperija. Noče suverene Ukrajine, in močno ga boli tudi, da so nekdanje članice Varšavskega pakta postale članice Nata, zahteva odstranitev njegove infrastrukture iz njih.

Pri vsem skupaj izkorišča vsesplošni notranji razkroj Zahoda in njegovo šibko vodstvo (nekoliko se je zmotil glede njegove enotnosti), v tem pa je del krivde Zahoda za ukrajinsko tragedijo.

Tudi Hitlerja niso bili zmožni pravočasno ustaviti, zaradi slabosti svojih nasprotnikov je potem več let lomastil po Evropi. Tako tudi Putin: če bo okupiral Ukrajino, bo na vrsti Moldavija, potem Gruzija…, potem bo pritisnil na pribaltske države, na Poljsko…

Nato ga bo nekje moral ustaviti, ne bo mogel dovoliti okupacije svojih članic, v tem primeru se bodo morale (podobno kot v 1. in 2. svetovni vojni) na evropskih tleh spet močneje angažirati ZDA.

Nevarnost, ki jo vidim pri tem je, da bo to izkoristila Kitajska za napad na Tajvan. In Kitajska bo v teh spopadih gotovo stopila na stran Rusije, proti ZDA in Evropi, in svetovna vojna bo tukaj.

Več

Zadnji članki