Prva seja razširjenega sveta Socialdemokratske zveze Slovenije in njen predsednik France Tomšič

Avtor: Peter Colnar

V Cankarjevem domu je bila 1. marca 1989 prva seja razširjenega sveta Socialdemokratske zveze Slovenije. S tajnim glasovanjem je bil za predsednika izvoljen France Tomšič, za podpredsednika pa dr. Katja Boh in Andrej Magajna.

Predsedstvo SDZS se je javno odzvalo na izjave nekaterih najvišjih zveznih teles in drugih o dogodkih v Sloveniji: »V Sloveniji razvijamo politični pluralizem z demokratičnimi političnimi organizacijami, v drugih okoljih razvijajo ‘demokracijo mitingov’. Tako kot Slovenci ne zahtevamo prepovedi javnih zborovanj, ne dovolimo, da nam prepovedujejo naš družbeni razvoj …«

28. novembra 1989 so na konferenci za drugega predsednika stranke izvolili dr. Jožeta Pučnika, kar je (po Tomšičevih besedah) predlagal sam France Tomšič.

Članek je bil prvotno objavljen v reviji Demokracija.

Več

Zadnji članki