Vojaška obveznost pri okupatorju, nacisti vpoklicali v nemško vojsko okoli 35.000 Slovencev

Avtor: Peter Colnar

Šef civilne uprave za Spodnjo Štajersko dr. Sigfried Überreither je 24. marca 1942 izdal uredbo o uvedbi vojaške obveznosti, obveznosti državne delovne službe in posebne delovne obveznosti za »zaščitence«. V letih 1942–1945 so nacisti poklicali v nemško vojsko in državno delovno službo iz Spodnje Štajerske letnike 1908–1929. Na ta način so zamenjali prostovoljce za nemško vojsko s slovenskimi vojaškimi obvezniki.

Šef civilne uprave za Gorenjsko in Mežiško dolino dr. Rainer je izdal podobno uredbo 7. julija 1942, vendar so jo začeli izvajati šele po »pomiritvi« Gorenjske jeseni 1942. Tam so vpoklicali manj letnikov, in to letnike 1916–1926, dokler niso spomladi 1944 prenehali z mobilizacijo v nemško vojsko.

Predvidevajo, da so nacisti z zasedenih slovenskih pokrajin vpoklicali v nemško vojsko okoli 35.000 Slovencev. Veliko jih je na frontah prebegnilo k nasprotnikom na frontah, k partizanom, nekateri pa so pred vpoklicem odšli v partizane ali v »skrivaštvo«.

Članek je bil prvotno objavljen v reviji Demokracija.

Več

Zadnji članki