Demos leta 1990 predstavil pobudo za ustanovitev slovenske vojske in Teritorialna obramba Slovenije

Avtor: Peter Colnar

Demos je 2. marca 1990 na tiskovni konferenci predstavil pobudo za ustanovitev slovenske vojske. To je bilo še pred prvimi večstrankarskimi volitvami, ki so bile v Sloveniji še v okviru nekdanje Jugoslavije 8. in 24. aprila 1990. Po tem in tudi kasneje so bila to najbolj žgoča vprašanja glede slovenskih priprav na osamosvojitev spomladi, ki so se nanašala na vojsko.

Prvi dve sta se nanašali na napotitev nabornikov iz Slovenije v Jugoslovansko ljudsko armado (JLA) in vrnitev Teritorialne obrambe (TO) Slovenije v “ustavne okvire”, pod neposredno poveljstvo JLA. Tretje vprašanje je bilo povezano s problematiko slovenskih prispevkov v zvezno blagajno, saj je bilo to v veliki meri povezano prav s financiranjem delovanja vojske.

V tem obdobju je imela največ pripomb vojska, in to predvsem glede služenja vojaškega roka slovenskih nabornikov v JLA, kajti slovenska skupščina je v začetku marca 1991 sprejela sklep, da naborniki iz Slovenije vojaškega roka ne bodo več služili v JLA, ampak v Teritorialni obrambi Slovenije.

Ko je konec marca in konec aprila 1991 slovenska skupščina sprejela še zakon o obrambi in zaščiti ter zakon o vojaški dolžnosti, je sprejetje teh zakonov vojaški vrh razumel kot zanikanje Jugoslavije, tako da je obrambni minister Kadijević vprašal: “Kako lahko mi sploh obstajamo kot jugoslovanska armada, če Slovenci ne prihajajo več v armado?”

Članek je bil prvotno objavljen v reviji Demokracija.

Več

Zadnji članki