Po začetku marčne revolucije izšla prva številka lista »Slovenija«, prvega političnega časopisa v slovenskih deželah

Avtor: Miran Černec

4. julija 1848, nekaj mesecev po začetku »marčne revolucije«, je v Ljubljani izšla prva številka lista »Slovenija«, prvega političnega časopisa v slovenskih deželah.

Slovenski časnik s politično vsebino, ki bi se razlikoval od takrat že uveljavljenih »Kmetijskih in rokodelskih novic«, je bil sicer bralcem obljubljen že v prvem mesecu revolucije, a se je njegova priprava nato zavlekla do začetka julija.

»Slovenijo« je urejal pravnik in rodoljub Matej Cigale, tiskala pa se je v znameniti tiskarni Jožefa Blaznika. Prinašala je narodnobuditeljske teme v skladu z zahtevami programa Zedinjene Slovenije; uvedbo slovenščine v šole in urade, združitev slovenskih dežel, zavračanje teženj po vključitvi Avstrije v enotno nemško državo …

Izhajala je do leta 1850, ko so bile v habsburški monarhiji zavrte demokratične spremembe, kar je vsaj začasno onemogočilo razvoj svobodnega tiska. Kljub temu je »Slovenija« utrla pot nadaljnjim tovrstnim poskusom in kasneje so njeno izročilo uspešno nadaljevali »Slovenski narod«, »Slovenec« in drugi politični listi.

Članek je bil prvotno objavljen v reviji Demokracija.

Več

Zadnji članki