Viktor Murnik razvil slovensko sokolstvo v vsestransko telovadno gibanje in pobudnik Slovenske sokolske zveze

Avtor: Peter Colnar

Eden najpomembnejših slovenskih telovadnih organizatorjev in piscev Viktor Murnik se je rodil v Ljubljani, 25. marca 1874. Leta 1896 je ustanovil prvi moški vaditeljski zbor in leta 1898 še ženskega. Z uvedbo sistemske telovadbe je razvil slovensko sokolstvo v vsestransko telovadno gibanje in bil leta 1905 glavni pobudnik ustanovitve Slovenske sokolske zveze.

V letih 1907–13 je vodil različne vrste na svetovnih prvenstvih in olimpijadah. Bil je načelnik in starosta ljubljanskega Sokola, Slovenske sokolske zveze 1906–18 in Jugoslovanske sokolske zveze 1920–24 in v letih 1926–30. V letih 1907–13 je pripravljal in vodil številne slovenske in južnoslovanske telovadne vrste na tekmah za svetovna in olimpijska tekmovanja.

Njegova posebnost so bile dinamične proste vaje za javne nastope in sokolske zlete, tako imenovani telovadni plesi v letih 1904–33, med katerimi so najznamenitejši Valček (1913), Naprej (1919), Marseljeza (1920), Turški marš (1924), Poloneza (1929) in drugi.

Članek je bil prvotno objavljen v reviji Demokracija.

Več

Zadnji članki