V nekdanjem meščanskem špitalu leta 1789 odprli prvo slovensko porodnišnico

Avtor: Peter Colnar

V Ljubljani so 16. februarja 1789 odprli prvo slovensko porodnišnico. Za zdravnika sta bila imenovana dr. Fandl in magister Anton Makovic, babica pa je bila Uršula Lajer, ki je bila prva ljubljanska šolana babica.

Porodnišnica je dobila prostore v nekdanjem meščanskem špitalu na vogalu sedanje Stritarjeve ulice in Adamič-Lundrovega nabrežja. To je bila ubožnica, ki je sprejemala vse, ki se niso mogli sami preživljati. Ko so špital razpustili, so se odločili, da bodo v stavbi uredili najdenišnico in porodnišnico.

Prostori prve porodnišnice so bili zelo skromni, saj je bila to le ena soba s štirimi posteljami. Ko se je čez osem let zamenjalo vodstvo in je dobil ravnateljstvo kresijski glavar, ki se je naselil v špitalu, se je staro ime špital izgubilo, ljudje pa so začeli stavbo imenovati “kresija”.

Članek je bil prvotno objavljen v reviji Demokracija.

Več

Zadnji članki