Slovo Dravske banovine in neuresničena želja po Banovini Sloveniji tik pred 2. svetovno vojno

Avtor: Miran Černec

17. februarja 1940 se je na svoji zadnji seji v Ljubljani sešel banski svet Dravske banovine. Potem ko je bila nekaj mesecev prej ustanovljena Banovina Hrvaška, je bila Kraljevina Jugoslavija na poti obsežnih notranjih sprememb, ki naj bi uredile položaj njenih treh ustanovnih narodov, jim zagotovile enakopravnost in kulturno ter gospodarsko avtonomijo.

Vse od konca leta 1939 so tako potekali ambiciozni načrti za skorajšnjo ustanovitev Banovine Slovenije; v tem smislu je ukrepal tudi banski svet dr. Marka Natlačena in opravil  simbolično zadnjo sejo, s katero je poslal signal vladi v Beogradu, da je s centralistično ureditvijo države konec.

Časnik »Slovenski gospodar« je ob tem zapisal: »V globoki zavesti, da bi ne bilo v prid ne Sloveniji ne državni skupnosti, če bi se ustanovitev slovenske samouprave odlagala, je banski svet v Ljubljani izrekel zadnjo besedo, s katero je hotel dati naši vladi pobudo, naj čim prej uresniči ustanovitev Banovine Slovenije.«

Do Banovine Slovenije nikoli ni prišlo: aprila 1941 je bila dežela okupirana, ban Natlačen pa je oktobra 1942 postal žrtev komunističnega atentata.

Članek je bil prvotno objavljen v reviji Demokracija.

Več

Zadnji članki