Slovenija je z deklaracijo o urejanju razmerij začela samostojno sprejemati ukrepe gospodarske samozaščite

Avtor: Peter Colnar

Slovenska skupščina je 9. marca 1990 sprejela Deklaracijo o urejanju razmerij, ki imajo splošen pomen za Republiko Slovenijo. Skupščina je ugotovila, da so zaradi enostransko prekinjenih gospodarskih odnosov Srbije s Slovenijo nastopile razmere, ko se ne uresničujejo funkcije federacije ter z ustavo in zveznimi zakoni določena razmerja. Da bi preprečila nepopravljive posledice, bo Slovenija samostojno sprejemala ukrepe gospodarske samozaščite in samostojno odločala o izpolnjevanju svojih prevzetih obveznosti do Srbije in federacije.

Kadar pri izvajanju ukrepov gospodarske samozaščite nastane nasprotje med odločitvami organov v Sloveniji in federaciji, so vsi organi v Republiki Sloveniji dolžni ravnati po odločitvah Skupščine Republike Slovenije in njenega izvršnega sveta.

Pri tem so izjavili, da bo Slovenija izpolnjevala sprejete obveznosti z republikami in  pokrajinama, s katerimi so vzpostavljeni normalni gospodarski odnosi in ki si prizadevajo za spoštovanje pravnega reda, sprejetega z ustavo in zakoni SFR Jugoslavije.

Z deklaracijo je pozvala vse organe federacije, republik in avtonomnih pokrajin, da opustijo oblike nasilnega urejanja odnosov v Jugoslaviji in sprejmejo demokratičen enakopravni dialog kot edino sredstvo in pot za urejanje odnosov.

Članek je bil prvotno objavljen v reviji Demokracija.

Več

Zadnji članki