Prizadevanje Antona Martina Slomška za ustanovitev Slovenske matice, založniškega, znanstvenega in kulturnega društva

Avtor: Peter Colnar

Oroslav Caf je 19. februarja 1845 poročal v Novicah o prizadevanju Antona Martina Slomška za ustanovitev Slovenske matice, to je založniškega, znanstvenega in kulturnega društva. Slovenska matica je bila ustanovljena 4. februarja 1864 v Ljubljani, ko jo je dovolil cesar Franc Jožef I. za vse slovenske pokrajine.

Namen Slovenske matice je bil »skrbeti po svoji moči, da bi se širilo izobraževanje slovenskega naroda in da bi se torej podpiralo slovensko slovstvo«. Izdajala naj bi »dobre, čisto znanstvene pa tudi ljudstvu primerjene spise«.

Najprej je izdajala šolske učbenike, v letih 1867–1912 Letopis Slovenske matice, nato pa je izdala vrsto temeljnih del slovenskih znanstvenikov. Pozornost je posvečala domačemu leposlovju in slovenski zgodovini, po drugi svetovni vojni pa tudi filozofiji in naravoslovju.

Slovenska matica je najstarejše slovensko založniško, znanstveno in kulturno društvo. Med pobudniki in tudi njen prvi predsednik je bil Lovro Toman.

Članek je bil prvotno objavljen v reviji Demokracija.

Več

Zadnji članki