Pravila za spremljanje kampanje za volitve v Evropski parlament 2024 in za referendume

Piše: Metod Berlec, urednik spletne strani Historia vitae magistra

Uredništvo spletne strani Historia vitae magistra v skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji objavlja pravila spremljanja volilne kampanje za volitve poslancev Republike Slovenije v Evropski parlament, ki bodo 9. junija letos.

Uredništvo Historia vitae magistra hkrati v skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji objavlja pravila spremljanja kampanj pred posvetovalnimi referendumi o pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o uvedbi preferenčnega glasu in o rabi konoplje, ki bodo (oziroma naj bi bili) v nedeljo, 9. junija.

V času volilne kampanje za evropske volitve in za referendume, ki se bo začela 9. maja in končala 7. junija opolnoči, to je 24 ur pred dnevom glasovanja, bo uredništvo Historia vitae magistra o načinu, obsegu in vsebini novinarskih prispevkov odločalo samostojno in skladno z uredniško politiko, zakonom in s profesionalnimi standardi.

Plačana volilna propagandna sporočila z volilnimi oglaševalskimi vsebinami bodo tako v reviji kot na spletnem portalu objavljena z navedbo naročnika. Za vse kandidatne liste in organizatorje referendumskih kampanj veljajo enaki pogoji oglaševanja in enak cenik.

Glej https://demokracija.si/wp-content/uploads/2024/01/CENIK_DEMOKRACIJA_2024.pdf

Ta pravila veljajo tudi za vse edicije (v konkretnem primeru Historia Vitae Magistra), ki jih izdaja podjetje Nova obzorja d. o. o., ki sicer v prvi vrsti izdaja revijo Demokracija.

Več

Zadnji članki