Polkovnik avstro-ogrske vojske, Grof Oskar Christalnigg se je zavzemal za slovenski narodni preporod

Avtor: Miran Černec

6. julija 1862 se je na Dunaju rodil grof Oskar Christalnig, polkovnik avstro-ogrske vojske, posestnik, mecen in eden zadnjih slovensko čutečih koroških plemičev. Kot dedič stare in bogate rodbine s koroškimi koreninami je grof Christalnigg ob vojaški službi sredi 19. stoletja veliko pozornosti posvečal tudi slovenskemu narodnemu preporodu.

Bil je podpornik Slovenske matice in mecen odpiranja slovenskih šol, zaradi njegove privrženosti narodni stvari pa ga je imel takratni ljubljanski župan Ivan Hribar celo v mislih za vlogo »ministra rojaka«, nekakšnega vrhovnega ambasadorja Slovencev na dunajskem dvoru. Christalnigg sam je bil nad idejo navdušen, o čemer je Hribar kasneje tudi pisal v svojih »Spominih«, a zaradi političnih razprtij omenjenega mesta nato le ni zasedel.

Med 1. svetovno vojno je grof doživel hudo osebno tragedijo, ko so njegovo ženo Lucy avgusta 1914 kot prvo žrtev vojne na Slovenskem nesrečno ustrelili na humanitarni misiji pri Srpenici na Bovškem. Christalnigg je kasnejša vojna leta lojalno služil domovini, po razpadu Avstro-Ogrske, nastanku Kraljevine SHS in za Slovence neuspešnem koroškem plebiscitu pa se je umaknil na rodbinski dvorec Svinec (Eberstein), kjer je umrl marca 1934.

Članek je bil prvotno objavljen v reviji Demokracija.

Več

Zadnji članki