Peter Majdič ml. bistveno pripomogel k dvigu življenjskega standarda Slovencev na sredini 19. stoletja

Avtor: Miran Černec, L. B.

V Jaršah pri Domžalah se je 12. februarja 1862 rodil Peter Majdič ml., slovenski industrialec, trgovec in eden pomembnejših gospodarstvenikov predvojne dobe.

Na očetovo pobudo je začel poslovno pot z mlinom na Spodnji Hudinji pri Celju, leta 1896 pa je v istem kraju odprl trgovino z železnino pod imenom Merkur. Posel je razširjal in odpiral nove podružnice po Sloveniji, po 1. svetovni vojni pa je iz mlinarstva presedlal še na druge industrije: ustanovil je tovarno volnenih izdelkov v Celju, tovarno šamotne opeke v Štorah in tovarno platnenih izdelkov v Jaršah.

Vsa ta podjetja so odprla na stotine novih delovnih mest in bistveno pripomogla k dvigu življenjskega standarda Slovencev. Majdič je umrl leta 1930, po tem pa so podjetja prevzeli njegovi zakoniti dediči.

Ko so ob prevratu leta 1945 družinsko premoženje zaplenili titoisti, je iz Industrije platnenih izdelkov Jarše nastal Induplati, iz kranjske podružnice Merkurja pa podjetje, danes znano po menedžerskih eksperimentih Bineta Kordeža.

Na podoben način so si komunisti prisvojili še mnoga, na zasebni pobudi temelječa slovenska družinska podjetja, in jih predvsem v času tranzicijskega izčrpavanja pogosto privedli na rob propada.

Članek je bil prvotno objavljen v reviji Demokracija.

Več

Zadnji članki