Leta 1942 v okupirani Sloveniji ilegalno izšla prva številka lista Slovenska zaveza

Avtor: Miran Černec

V okupirani Sloveniji je 7. 5. 1942 ilegalno izšla prva številka lista Slovenska zaveza, ki ga je izdajal krog predstavnikov predvojnih demokratičnih strank, združen v istoimenski krovni organizaciji odporniških gibanj. Slovenska zaveza je sicer nastala spomladi 1942, potem ko so bile že leta 1941 ustanovljene odporniške legije posameznih strank.

V njenem 9-članskem vodstvu so bile enakopravno zastopane vse 3 glavne struje slovenske predvojne politike – katoliška, liberalna in socialistična; znotraj slednje je bilo eno vodstveno mesto prihranjeno celo za komuniste, a ti z demokrati nikoli niso želeli sodelovati.

1. številka lista Slovenska zaveza, na katerega naslovnici se je že maja 1942 pojavil grb, praktično identičen današnjemu slovenskemu državnemu grbu, je pozvala vse Slovence »od Rabe in Mure, do Nadiže in Soče, od koroških snežnikov do Jadranskega morja«, naj složno, brez ozira na politična prepričanja, delujejo za osvoboditev slovenskega naroda, obsodila strankarsko rovarjenje in označila za izdajalca naroda vsakogar, »ki bi osvobodilno delo uravnaval po navodilih kake nenarodne ali tuje organizacije« − slednje je očitno letelo na OF, ki je že od vsega začetka delovala po navodilih Moskve in Kominterne.

Slovenska zaveza, katere ustvarjalce so zasledovali in preganjali tako nacisti kot komunisti, vsaj trije pa so bili tudi umorjeni, je z občasnimi presledki izhajala ves čas okupacije, spodbujala Slovence k smiselnemu odporu in svarila pred brezglavostjo komunistične revolucije pod krinko OF; danes njeno tradicijo nadaljuje revija Zaveza.

Članek je bil prvotno objavljen v reviji Demokracija.

Več

Zadnji članki