Karel Dragotin Rudež, predstavnik razgledanega in narodno zavednega slovenskega meščanstva 19. stoletja

Avtor: Miran Černec

V Ribnici na Dolenjskem se je 2. 7. 1833 rodil Karel Dragotin Rudež, slovenski graščak, politik in mecen. Rodil se je v premožni, narodno-zavedni rodbini ter leta 1865 začel gospodariti na gradu in posestvu Gracarjev turn pri Št. Jerneju.

Kot ugleden gospodarstvenik in priljubljen narodnjak je bil leta 1871 prvič izvoljen za poslanca v deželnem zboru Kranjske, kar je nato s prekinitvami ostal še vrsto let, nekaj časa pa je bil tudi državni poslanec na Dunaju.

Rudež je bil predstavnik razgledanega in narodno zavednega slovenskega meščanstva 19. stoletja in svoje premoženje je rad podarjal za narodne namene; ob financiranju knjižnic, čitalnic in »Narodnih domov« je podpiral in na svojem domu pogosto gostil številne slovenske avtorje – Frana Levstika, Frana Levca, Janeza Trdino in druge. Umrl je leta 1885 na Gracarjevem turnu.

Članek je bil prvotno objavljen v reviji Demokracija.

Več

Zadnji članki