Eden ključnih liberalnih politikov in voditeljev »Sokola«

Piše: Miran Černec

Desetega januarja 1879 se je v Kostanju v Tuhinjski dolini rodil dr. Pavel Pestotnik, eden ključnih liberalnih politikov in voditeljev »Sokola« v predvojni Sloveniji.

Ob študiju v Pragi se je navdušil za ideje Masaryka in sokolstva, ki jih je širil tudi po vrnitvi v Ljubljano, kjer se je leta 1910 zaposlil kot profesor.

V 1. slovenski narodni vladi Josipa viteza Pogačnika leta 1918 je deloval kot poverjenik za promet, kasneje kot poslanec v beograjskem parlamentu. V Kraljevini SHS je bil med ustanovitelji časnika »Domovina«, veliko pa pisal tudi v drugem liberalnem tisku.

Čeprav že upokojen, je po okupaciji sodeloval v odporniškem gibanju liberalne stranke ter bil 29. 10. 1944 med ustanovitelji demokratičnega »Narodnega odbora«, katerega cilj je bila povojna ustanovitev Zedinjene Slovenije v okviru federalizirane Kraljevine Jugoslavije.

Po titoističnem prevratu se je moral pred rdečim režimom umakniti v emigracijo in od leta 1951 je živel v Denverju, ZDA. Do smrti leta 1955 je vztrajno podpiral prizadevanja za demokratizacijo Slovenije.

Članek je bil prvotno objavljen v reviji Demokracija.

Več

Zadnji članki