Kaj so zagovarjali v Jugoslaviji? Konfederacijo ali federacijo?

Avtor: Peter Colnar

Na seji razširjenega predsedstva SFR Jugoslavije 13. februarja 1991 so slovenski in hrvaški predstavniki zagovarjali konfederalni, srbski in črnogorski pa federalni koncept ureditve države. Ker se nikakor niso mogli sporazumeti, je prišlo do bolj ali manj krvavih osamosvojitev nekdanjih jugoslovanskih republik. Poglejmo, za kaj so se tedaj zavzemali.

Konfederacija oziroma sodržavje je državna zveza dveh ali več suverenih držav, ki nastane na temelju mednarodne pogodbe. Konfederalne enote, ki tvorijo konfederacijo, imajo status suverenih držav in pravico do izstopa iz zveze. Na zvezne organe konfederacije prenesejo države samo nekatere pristojnosti.

Federacija pa je državna ureditev, ki združuje dve ali več enakopravnih in razmeroma samostojnih državnih enot zvezne države. Njena pravna narava je sporna, ker ustavnopravna teorija šteje državno suverenost za nedeljivo.

Federacija je v tem smislu prehodna stopnja med konfederacijo, kjer imajo državno suverenost države članice, in decentralizirano unitarno državo, kjer si državno suverenost lasti zveza, federalne enote pa imajo večjo ali manjšo stopnjo upravne, lahko pa tudi zakonodajne avtonomije.

Članek je bil prvotno objavljen v reviji Demokracije.

Več

Zadnji članki