Cesar Maksimilijan I. povzdignil Habsburžane v eno najmogočnejših družin v Evropi

Avtor: Peter Colnar

Cesar Maksimilijan I. se je rodil 22. marca 1459 v Dunajskem Novem mestu. Habsburžane je povzdignil v eno najmogočnejših družin v Evropi. Tradicionalnim družinskim posestim v Avstriji je dodal še številna druga. Nemški kralj je postal leta 1486, cesar pa leta 1493. V času njegovega vladanja se je razširila oblast Habsburžanov še na španske posesti v Evropi in kolonijah.

Leta 1490 si je pridobil posestva na Koroškem, Štajerskem in Kranjskem. Po miru leta 1491 v Bratislavi so prešla pod njegovo oblast tudi nekdanja salzburška posestva ob ogrski meji (Ptuj, Pišece, Brežice, Sevnica in Reštanj). Z dedovanjem po Goriških grofih je leta 1500 zaokrožil habsburško posest v slovenskem Primorju, njihovo posest na Koroškem pa je povezal s posestjo na Tirolskem.

V vojni z Benečani 1508–1516 je cesarjeva vojska osvojila Tolminsko in Bovško, Oglej in Gradiško. Meja med Benetkami in habsburškimi deželami se ni več spremenila do konca Beneške republike leta 1797. Z njegovim dvorom je bilo povezanih več izobražencev s Slovenskega (T. Prelokar, P. Bonomo, Ž. Herberstein).

Članek je bil prvotno objavljen v reviji Demokracija.

Več

Zadnji članki