Sporazum med vlado DFR Jugoslavije in Upravo Združenih narodov za pomoč in obnovo

Avtor: Peter Colnar

V Beogradu so 24. marca 1945 podpisali sporazum med vlado DFR Jugoslavije in delegacijo UNRRA, ki je predvideval oskrbovanje Jugoslavije s hrano, z zdravili in obleko.

Države protinacističnega zavezništva v drugi svetovni vojni so se dobro zavedale, da bodo morale po zmagi poskrbeti za oskrbo in obnovo porušenih in opustošenih dežel, zato so že novembra 1943 ustanovile Upravo Združenih narodov za pomoč in obnovo ali po angleško United Nations Relief and Rehabilitation Administration, na kratko UNRRA. Njen namen je bil pomagati pri obnovi tistih držav, ki jih je opustošila vojna in so bile brez sredstev za financiranje potrebnih nakupov na tujem. Ustanovitev in delovanje organizacije je podprl veliki ameriški kapital, ki si je želel čim prej narediti svetovni trg.

UNRRA je opustošenim državam pomagala z dobre 3,5 milijarde dolarjev. Delovati je nehala septembra 1948 s podpisom sporazuma med njo in Združenimi narodi o prenosu njene dejavnosti in aktive na svetovno organizacijo.

Članek je bil prvotno objavljen v reviji Demokracija.

Več

Zadnji članki